4. jednání PS pro RIS 3 dne 23. listopadu 2015

23. 11. 2015

Čtvrté jednání pracovní skupiny pro RIS 3 se uskutečnilo dne 23. listopadu 2015. Hlavními body programu jednání PS byla aktualizace Akčního plánu RIS JMK a projekt Smart Akcelerátor v Jihomoravském kraji. Podrobné informace o průběhu jednání můžete nalézt v zápise.

Ke stažení