3. jednání PS pro životní prostředí

18. 1. 2016

Dne 18. ledna se v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje uskutečnilo 3. jednání Pracovní skupiny pro životní prostředí, které bylo zaměřeno na problematiku dopadů klimatických změn a sucha. Jednání se nad rámec členské základny PS zúčastnili další přední odborníci na danou problematiku jako např. Miroslav Trnka a Zdeněk Žalud z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, František Pavlík ze Státního pozemkového úřadu, Miroslav Dumbrovský z VUT, Jan Vopravil z Výzkumného úřadu meliorací a ochrany půdy, Dalibor Šafařík z krajského ředitelství v Brně, Lesy ČR, Jiří Vrubel ze společnosti Ekotoxa či předseda ZD Bulhary Antonín Osička a starostka obce Ratíškovice Anna Hubáčková a další.