3. jednání PS pro vzdělávání a zaměstnanost 11. září 2015

11. 9. 2015

Třetí jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost proběhlo 11. září 2015 od 9 hodin v Administrativním a školícím centru Cejl, Cejl 73, Brno.

Program jednání:

  • personální složení PS pro vzdělávání a zaměstnanost – informace o navrhovaném rozšíření PS,
  • projekt „KAP v Jihomoravském kraji“ – aktuální informace o přípravě, stavu výzvy apod.,
  • databáze registrovaných karet projektových záměrů v oblasti vzdělávání – dohoda na posuzování návrhů,
  • INTERREG V-A – programy přeshraniční spolupráce CZ-SVK a CZ-AT – možnosti pro oblast vzdělávání,
  • představení projektových záměrů INTERREG V-A – „Rozvoj dovedností žáků v přírodních vědách“, „Spolupráce přeshraničních regionů v oblasti vzdělávání“,
  • „Podpora adaptability a integrace cizinců na trh práce na území Jihomoravského kraje prostřednictvím specifického/dalšího vzdělávání“ a „Podpora interkulturní práce v Jihomoravském kraji“,
  • MAP – nositelé na území JMK,
  • diskuse a závěr.

Podrobné informace najdete v zápise z jednání.

Ke stažení