21. jednání PS pro vzdělávání a zaměstnanost 28. 4. 2021

28. 4. 2021

Předmětem 21. jednání PS VaZ byly následující body:

  1. Aktuální situace přípravy RAP – Aktivity Střední a speciální školství
  2. Prioritizace potřeb a zařazování projektů do infrastrukturních rámců projektů
  3. Rámec podpory infrastruktury investic KAP JMK a jeho aktualizace
  4. Koncepce kariárového poradenství
  5. Centra metodické podpory v rámci inkluze a rovných příležitostí
  6. Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+
  7. Aktivity Jihomoravského kraje na podporu vzdělávání a zaměstnanosti občanů z jiných zemí (občané EU a třetích zemí)
  8. Nově zaváděný Informační systém projektových záměrů (ISPZ)

Ke stažení