20. jednání PS pro vzdělávání a zaměstnanost ze dne 9. prosince 2020

9. 12. 2020

Ve dne 9. prosince 2020 se uskutečnilo 20. jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost. Hlavními body jednání byly:

  1. Zahájení, představení nově zvoleného pana náměstka pro oblast vzdělávání a chytrého regionu
  2. Příprava RAP – aktivita střední školství
  3. Kritéria prioritizace potřeb při zařazování projekt do infrastrukturního rámce projektů
  4. Aktuální informace k ITI v oblasti vzdělávání
  5. Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+
  6. Různé

Ke stažení