2. jednání PS pro vzdělávání a zaměstnanost 12. června 2015

12. 6. 2015

Dne 12. června 2015 proběhlo v Brně od 10 hodin druhé jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost. Předmětem jednání byly aktuální informace o tematických operačních programech, tvorba Krajského akčního plánu vzdělávání (KAP) a příprava projektů v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti na území Jihomoravského kraje. Na jednání pracovní skupiny přijala pozvání Jitka Baťková, ředitelka odboru Přípravy strategie a řízení OP VVV MŠMT, která členy pracovní skupiny informovala o metodice zpracování KAP a plánovaných výzvách OP VVV. Jan Holeček z Magistrátu města Brna na jednání pracovní skupiny představil Integrovanou strategii rozvoje Brněnské metropolitní oblasti (ISR BMO).

Více informací nájdete v zápise z jednání pracovní skupiny.

Ke stažení