2. jednání PS pro dopravní infrastrukturu

26. 2. 2016

Pracovní skupina pro dopravní infrastrukturu se dne 26. února 2016 sešla na svém druhém jednání. Na programu jednání byly jak aktuální informace ohledně vyhlášených výzev Integrovaného regionálního operačního programu, tak i poskytnutí informací ohledně současného postupu přípravy a realizace projektů z oblasti dopravy v JMK.

Ke stažení