19. jednání PS pro vzdělávání a zaměstnanost ze dne 24. ledna 2020

24. 1. 2020

Dne 24. ledna 2020 se uskutečnilo 19. jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost. Hlavními body jednání byly:

  1. Personální změny v PS
  2. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Jihomoravského kraje 2020-2024
  3. Mezinárodní šetření PISA 2018 – shrnutí výsledků za JMK
  4. Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+
  5. Různé

Ke stažení