18. jednání PS pro vzdělávání a zaměstnanost ze dne 6. září 2019

6. 9. 2019

Dne 6. září 2019 se uskutečnilo 18. jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost. Hlavními body jednání byly:

  1. Aktuální situace čerpání finančních prostředků z fondů EU v oblasti regionálního školství
  2. Představení 2. krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Jihomoravském kraji (KAP 2)
  3. Vypořádání připomínek KAP 2
  4. Harmonogram aktivit KAP JMK v nejbližším období
  5. Informace k tvorbě Školské inkluzivní koncepce kraje – analytické části
  6. Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+
  7. Různé