18. jednání PS pro RIS 3 dne 7. dubna 2022

7. 4. 2022

Dne 7. dubna 2022 se v prostorách inovační agentury JIC konalo 18. zasedání PS pro RIS 3. Podrobné informace o průběhu jednání naleznete v zápisu.

Ke stažení