17. jednání PS pro životní prostředí

8. 6. 2020

V pondělí 8. června 2020 se prostřednictvím online aplikace Microsoft Teams uskutečnilo 17. jednání pracovní skupiny pro životní prostředí formou videokonference. Na videokonferenčním jednání pracovní skupiny byly představeny informace k: 1) aktuální verzi strategické části Strategie rozvoje  Jihomoravského kraje 2021+ a 2) k možnostem vyhodnocení opatření obecné povahy vydané Jihomoravským krajem v souvislosti s vymezením aktivních zón záplavového území. Podrobné informace o průběhu videokonferenčního jednání naleznete v zápise.

Ke stažení