17. jednání PS pro vzdělávání a zaměstnanost ze dne 24. května 2019

24. 5. 2019

Dne 24. května 2019 se v administrativním a vzdělávacím centru Krajského úřadu Jihomoravského kraje sešla pracovní skupina pro vzdělávání a zaměstnanost ke svému již 17. jednání. Pracovní skupina se zaobírala těmito tématy: 1. Představení projektových záměrů v rámci aktualizace Rámce podpory infrastruktury investic KAP JMK, 2. Rámec podpory infrastruktury investic KAP JMK a jeho aktualizace, 3. Aktuální situace v rámci čerpání finančních prostředků z fondů EU v oblasti regionálního školství, 4. Evaluace 1. KAP – shrnutí, 5. Analýza potřeb území v JMK II, 6. Mapování školního stravování v JMK, 7. Výsledky Průzkumu zaměstnanosti za rok 2018. Podrobné informace oprůběhu jednání naleznete v zápisu.

Ke stažení