16. jednání PS pro životní prostředí

15. 1. 2020

Ve středu 15. ledna 2020 se v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje v Brně sešla pracovní skupina pro životní prostředí. Na jednání pracovní skupiny byly představeny: aktuální informace ke tvorbě Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+, informace o stavu ovzduší v Jihomoravském kraji, informace k problematice pozemků pro ochranu přírody a krajiny v ohledu možných kompenzací, informace k úpravě podmínek pro komplexní pozemkové úpravy a  informace k záměru apelovat na předmětné ministerstvo ohledně zařazení města Brna do seznamu statutárních měst, žádajících o podporu v rámci výzvy č. 10/2019 národního programu ŽP – „nadlimitní čištění komunikací“. Podrobné informace o průběhu jednání naleznete v zápise.

Ke stažení