16. jednání PS pro vzdělávání a zaměstnanost ze dne 25. ledna 2019

25. 1. 2019

Dne 25. ledna 2019 se v administrativním a vzdělávacím centru Krajského úřadu Jihomoravského kraje sešla pracovní skupina pro vzdělávání a zaměstnanost ke svému již 16. jednání. Pracovní skupina se zaobírala tématy: 1. Aktuální situace v rámci čerpání finančních prostředků z fondů EU v oblasti regionálního školství; 2. Představení projektových záměrů v rámci aktualizace Rámce podpory infrastruktury investic KAP JMK; 3. Rámec podpory infrastruktury investic KAP JMK a jeho aktualizace; 4. Harmonogram aktivit KAP JMK v roce 2019. Podrobné informace o průběhu jednání naleznete v zápisu.

Ke stažení