15. jednání PS pro životní prostředí

4. 9. 2019

Dne 4. září 2019 se v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje v Brně sešla pracovní skupina pro životní prostředí. Na jednání pracovní skupiny byly představeny a projednány 1. Aktuální informace ke kotlíkovým dotacím, 2. Informace k analytické části Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+, 3. Informace k tématu omezení CO2 v rámci akčního plánu pro udržitelný rozvoj, 4. Informace ke kvalitě ovzduší a OPZKO. Podrobné informace o průběhu jednání naleznete v zápise.

Ke stažení