14. jednání PS pro životní prostředí

3. 6. 2019

Dne 3. června 2019 se v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje v Brně sešla pracovní skupina pro životní prostředí. Na jednání pracovní skupiny byly představeny a projednány aktuální informace k dotačnímu titulu „Následná péče o zeleň“ a k vyhodnocení dotačního programu „Sucho“. Pracovní skupina dále projednala sborník „Voda pro JMK“ a možnost zapojení Jihomoravského kraje do programu SUWAC (Program trvale udržitelného života regionu povodí řeky Dyje z hlediska vodního hospodářství jako klíčového limitu udržitelného života). Podrobné informace o průběhu jednání naleznete v zápise.

Ke stažení