12. jednání PS/regionálního kolegia pro cestovní ruch

10. 2. 2022

Ve čtvrtek 10. února 2022 se ve videokonferenční podobě prostřednictvím aplikace MS Teams uskutečnilo již 12. jednání pracovní skupiny/regionálního kolegia pro cestovní ruch. Pracovní skupina projednala následující informace: plánované organizační změny v pracovní skupině, dotační programy z oblasti cestovního ruchu pro rok 2022, informace ke Strategii cestovního ruchu, aktivity v oblasti cestovního ruchu za rok 2021 a plán na rok 2022.

Ke stažení