12. jednání PS pro životní prostředí

3. 9. 2018

Dne 3. září 2018 se v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje v Brně sešla pracovní skupina pro životní prostředí. Pracovní skupina se zabývala: tématem Vinohradů a možnosti navýšení ploch vinic v Jihomoravském kraji, přípravou projektů závlahových soustav, otázkou manipulací na střední nádrži vodního díla Nové Mlýny a výsledky jednání předcházející Regionální stálé konference, vztahující se k problematice kalů. Podrobné informace o průběhu jednání naleznete v zápisu.

Ke stažení