11. jednání PS pro životní prostředí

4. 6. 2018

Dne 4. června 2018 se v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje v Brně sešla pracovní skupina pro životní prostředí. Pracovní skupina se zabývala výsledky hlasování o usneseních z předcházejícího jednání, tématem vody v krajině, problematikou kalů z ČOV, návrhy na témata pro další jednání a také pracovní verzí návrhové části Strategie regionálního rozvoje 2021+. Podrobné informace o průběhu jednání naleznete v zápisu.

Ke stažení