10. jednání PS pro životní prostředí

22. 1. 2018

Dne 22. ledna 2018 se v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje v Brně sešla pracovní skupina pro životní prostředí. Na programu jednání byla zpráva z podzimního jednání RSK JMK, schválení termínů zasedání pracovní skupiny v roce 2018, odvody za vynětí ze zemědělského půdního fondu pro stavbu vodních děl, staré ekologické zátěže na území Jihomoravského kraje s uzavřenou ekologickou smlouvou a téma vody v krajině na území Jihomoravského kraje.

Ke stažení