10. jednání PS pro vzdělávání a zaměstnanost 3. března 2017

3. 3. 2017

pátek 3. března 2017 se v administrativním a školícím centru Krajského úřadu Jihomoravského kraje sešli členové Pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost. Hlavním bodem programu jednání byla aktualizace Rámce podpory infrastruktury a investic KAP JMK, který se týká projektových záměrů středních škol zřizovaných Jihomoravským krajem, církevních a soukromých středních škol v území Jihomoravského kraje připravovaných do vyhlášených výzev Integrovaného regionálního operačního programu. Celkem bylo hlasováno o technické opravě v rámci jednoho projektového záměru a o zařazení 6 nových projektových záměrů.

Ke stažení