1. jednání PS pro životní prostředí

18. 9. 2015

Pracovní skupina pro životní prostředí se poprvé sešla dne 18. září 2015 od 10 hodin v sídle Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3. Na programu jednání pracovní skupiny byly zejména informace o tematických operačních programech a připravovaných projektech v oblasti životního prostředí na území Jihomoravského kraje.

Podrobné informace o jednání pracovní skupiny najdete v zápise z jednání pracovní skupiny.

Ke stažení