Případová studie HSOÚ SO ORP Veselí nad Moravou

4. 1. 2023

Usnesením vlády České republiky č. 775 ze dne 04. 11. 2019 byla schválena Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ (dále jen „Strategie“), která byla zpracována na základě zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů. Hlavním smyslem je identifikovat tematické oblasti, ve kterých je potřebný či žádoucí územně specifický přístup (územní dimenze), a zároveň určit, jaké různé intervence by měly být realizovány v období platnosti Strategie 2021-2027 v odlišných územích. Smyslem tohoto kroku je posílení územní konkurenceschopnosti, ke snižování regionálních odlišností (disparit) a nalézání řešení podporujících udržitelný rozvoj území.

Podle SRR ČR 2021+ spadají mezi hospodářsky a sociálně ohrožená území JMK všechna SO ORP okresů Znojmo a Hodonín, konkrétně se jedná o SO ORP Znojmo a Moravský Krumlov v okresu Znojmo a SO ORP Kyjov, Hodonín a Veselí nad Moravou v okresu Hodonín.

Případová studie HSOÚ SO ORP Veselí nad Moravou vznikala od druhého pololetí roku 2021 až do konce roku 2022. Hlavním autorem je oddělení strategického rozvoje odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Do tvorby se zapojili i aktéři z území, tzn. místní akční skupiny, dobrovolné svazky obcí a starostové a jiní zástupci obcí, příspěvkové organizace a experti na rozvoj území, tj. CzechInvest a okresní hospodářská komora. V rámci tvorby studie proběhlo i projednání přímo v území, kde byla představena struktura studie, návrhová část a seznam navržených opatření, aktivit a projektů, a kde byla vedena diskuse k nejvýznamnějším problémům rozvoje těchto území. Finální verzi studie naleznete níže v sekci Ke stažení.

Ke stažení

Případová studie HSOÚ SO ORP Veselí nad Moravou

Stáhnout zde (PDF)