Případová studie HSOÚ SO ORP Moravský Krumlov

1. 5. 2023

Usnesením vlády České republiky č. 775 ze dne 04. 11. 2019 byla schválena Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ (dále jen „Strategie“), která byla zpracována na základě zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů. Hlavním smyslem je identifikovat tematické oblasti, ve kterých je potřebný či žádoucí územně specifický přístup (územní dimenze), a zároveň určit, jaké různé intervence by měly být realizovány v období platnosti Strategie 2021-2027 v odlišných územích. Smyslem tohoto kroku je posílení územní konkurenceschopnosti, ke snižování regionálních odlišností (disparit) a nalézání řešení podporujících udržitelný rozvoj území.

Podle SRR ČR 2021+ spadají mezi hospodářsky a sociálně ohrožená území JMK všechna SO ORP okresů Znojmo a Hodonín, konkrétně se jedná o SO ORP Znojmo a Moravský Krumlov v okresu Znojmo a SO ORP Kyjov, Hodonín a Veselí nad Moravou v okresu Hodonín.

Případová studie HSOÚ SO ORP Moravský Krumlov vznikala v průběhu podzimu 2022 až do května 2023. Hlavním autorem je oddělení strategického rozvoje odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Do tvorby se zapojili i aktéři z území, tzn. místní akční skupiny, dobrovolné svazky obcí a starostové a jiní zástupci obcí, příspěvkové organizace a experti na rozvoj území, tj. CzechInvest a okresní hospodářská komora. V rámci tvorby studie proběhlo i projednání přímo v území, kde byla představena struktura studie, návrhová část a seznam navržených opatření, aktivit a projektů, a kde byla vedena diskuse k nejvýznamnějším problémům rozvoje těchto území. Finální verzi studie naleznete níže v sekci Ke stažení.

Ke stažení

Případová studie HSOÚ SO ORP Moravský Krumlov

Stáhnout zde (PDF)