Podpora bydlení a podnikání na vybraných rozvojově znevýhodněných územích Jihomoravského kraje 2024–2025

12. 2. 2024

Cíl dotačního programu:
podpora bydlení prostřednictvím podpory přípravy, výstavby technické infrastruktury a příjezdových místních komunikací, demolice, koupě, rekonstrukce a oprav objektů za účelem bydlení, a dále podpora podnikání prostřednictvím demolice, koupě, rekonstrukce a oprav objektů za účelem podnikání

Dotační tituly:
DT1 – Technická infrastruktura a objekty pro bydlení
DT2 – Objekty pro podnikání

Oprávnění žadatelé:
DT1 – obce s počtem obyvatel do 3 tis. (ke dni 31. 12. 2022), které jsou lokalizovány na vybraných rozvojově znevýhodněných územích JMK, s indikátorem demografie s hodnotou 3 a vyšší komparativní analýzy dle Hospodářské strategie se zaměřením na vybrané území JMK
DT2 – obce s počtem obyvatel do 3/5 tis. (ke dni 31. 12. 2022), které jsou lokalizovány na vybraných rozvojově znevýhodněných územích JMK, s indikátorem podnikání s hodnotou 4/3,5 a vyšší komparativní analýzy dle Hospodářské strategie se zaměřením na vybrané území JMK
konkrétní výčet viz zde

Max. výše dotace:
1 000 000 Kč za podmínek uvedených v dotačním programu, a zároveň: max. 60 % u DT1 (příp. 50 % při financování z dalších /cizích/ zdrojů) / max. 50 % u DT2

Předpokládaná alokace z rozpočtu Jihomoravského kraje:
15 000 000 Kč

Uznatelné výdaje:
1. 1. 2024 – 31. 12. 2025

Udržitelnost výstupů:
min. 5 let

Výzva pro podávání žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje:
12. 2. 2024 – 28. 6. 2024 do 14.00 hod.
20. 5. 2024 – 28. 6. 2024 do 14.00 hod. (pro Dodatkem č. 1 rozšířený okruh žadatelů)

Vyhlašovatel:
Jihomoravský kraj

Více informací k dotačnímu programu vč. žádosti

viz zde