Hospodářsky a sociálně ohrožená území (HSOÚ)

Usnesením vlády České republiky č. 775 ze dne 4. 11. 2019 byla schválena Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+, která byla zpracována na základě zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů. Hlavním smyslem je identifikovat tematické oblasti, ve kterých je potřebný či žádoucí územně specifický přístup (územní dimenze), a zároveň určit, jaké různé intervence by měly být realizovány v období platnosti Strategie 2021–2027 v odlišných územích. Smyslem tohoto kroku je posílení územní konkurenceschopnosti, snižování regionálních odlišností (disparit) a nalézání řešení podporujících udržitelný rozvoj území.

Podle SRR ČR 2021+ spadají mezi hospodářsky a sociálně ohrožená území JMK všechna SO ORP okresů Znojmo a Hodonín, konkrétně se jedná o SO ORP Znojmo a Moravský Krumlov v okresu Znojmo a SO ORP Kyjov, Hodonín a Veselí nad Moravou v okresu Hodonín.